Dịch vụ thuế

tax_prep_2011

Dịch vụ trợ giúp các thủ tục thuế

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho khách hàng liên quan đến lĩnh vực thuế bao gồm dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân. Dịch vụ trợ giúp các thủ tục thuế bao gồm dịch vụ đăng ký thuế VAT; dịch vụ kê khai thuế VAT và hoàn thuế VAT; dịch vụ kê khai thuế TNDN quý và quyết toán thuế TNDN năm.

Dịch vụ tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp (“Thuế TNDN”)

Chúng tôi hỗ trợ Quý khách hàng lập các tờ khai thuế TNDN theo quy định hoặc soát xét các tờ khai thuế định kỳ mà Quý khách hàng đã lập. Chúng tôi sẽ đưa ra các ý kiến tư vấn về các rủi ro có thể có, các đề xuất giúp Quý khách hàng tiết kiệm thuế nhất trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật thuế hiện hành, và/hoặc giúp Quý khách hàng có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi Cơ quan thuế tiến hành thanh tra và kiểm tra.

tax-consultant

Dịch vụ tư vấn và lập kế hoạch thuế

Với dịch vụ này, chúng tôi luôn cập nhật cho Quý khách hàng những thay đổi và xu hướng thay đổi của hệ thống pháp luật về thuế tại Việt Nam, đồng thời tư vấn về cách thức tổ chức doanh nghiệp, cách thức tiến hành các hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu tối ưu hóa nghĩa vụ thuế.

Chuyển giá

Đội ngũ chuyên gia về chuyển giá của chúng tôi có thể trợ giúp Quý khách hàng trong việc tuân thủ các quy định về kê khai các giao dịch liên kết và giá chuyển giao, trong quá trình chuẩn bị hồ sơ về giá chuyển giao và lập kế hoạch cho các giao dịch với các bên liên kết. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ Quý khách hàng trong quá trình đàm phán các thỏa thuận trước kiểm tra hoặc quá trình giải quyết các bất đồng ý kiến với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến giá chuyển giao giữa các bên liên kết.

Dịch vụ trợ giúp làm việc với cơ quan thuế

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có thể trợ giúp Quý khách hàng lập kế hoạch tài chính tốt hơn về chi phí thuế liên quan đến một dự án kinh doanh hoặc một giao dịch cụ thể bằng cách xin công văn hướng dẫn từ cơ quan thuế cho trường hợp cụ thể của Quý khách hàng trước hoặc trong quá trình triển khai dự án hoặc giao dịch.

Cam kết của chúng tôi với Quý khách hàng:


Liên Hệ Ngay

Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng tìm kiếm các chính sách ưu đãi nhằm giảm chi phí thuế hoặc gia hạn thời gian nộp thuế. Chúng tôi cập nhật các luật thuế Việt Nam mới nhất cho khách hàng và tư vấn cho khách hàng về các phương thức hữu hiệu nhất để cơ cấu hoạt động kinh doanh của họ tại Việt Nam và đưa ra các cảnh báo sớm cũng như cách giải quyết các rủi ro có thể phát sinh.

Learn More

Kiến thức chuyên ngành

Khả năng của chúng tôi tập trung vào doanh nghiệp của bạn và cung cấp giải pháp về thuế có hiệu quả và thiết thực, đồng thời được tăng cường với kiến thức của chúng tôi về môi trường kinh doanh cụ thể bao gồm: giao nhận, kinh doanh tiêu dùng, năng lượng và tài nguyên, dịch vụ tài chính, sản xuất, bất động sản, xây lắp, phương tiện truyền thông và viễn thông.

Learn More