Dịch vụ tư vấn khác

Dịch vụ kế toán

Kế toán tài chính đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều cùng với các quy định, các yêu cầu mới và trách nhiệm phải tuân thủ các quy định ngày càng tăng. Khi các Công ty đang ngày càng phát triển ra toàn cầu, cùng với các thị trường mới hoạt động hàng ngày, kế toán tài chính của Công ty không chỉ thỏa mãn luật pháp và các quy định của quốc gia mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp bao gồm hỗ trợ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, đăng ký chuyển đổi hình thức doanh nghiệp.

Ngân Quỹ

Ngân quỹ bao gồm kiểm tra, thanh toán với nhà cung cấp, lập hóa đơn, kiểm soát nợ phải thu, kiểm soát nợ phải trả, lập báo cáo lưu chuyển ngân sách và tiền tệ.

Lương

Lương bao gồm đánh giá, tư vấn và đào tạo nhân viên, soát xét và kiểm tra phương pháp tính lương và trách nhiệm với người lao động, thiết kế hệ thống đánh giá nhân viên, dịch vụ quản lý lương, lập các báo cáo thanh toán hàng tuần hoặc hai tuần một lần, trợ cấp mất việc làm, chia sẻ lợi ích, kế hoạch lương, luật, báo cáo quản trị và các báo cáo khác.

Cam kết của chúng tôi với Quý khách hàng:

Dịch vụ toàn diện

Chúng tôi là hãng thực sự tích hợp dịch vụ chuyên nghiệp, có khả năng cung cấp cho Quý khách hàng các giải pháp được tư vấn cũng như trong tư vấn thuế, tư vấn rủi ro và tư vấn tài chính. Khả năng tư vấn của chúng tôi cho phép khách hàng được hưởng lợi từ dịch vụ đầy đủ của chúng tôi từ đầu vào chiến lược thông qua công nghệ tích hợp và thuê ngoài.

Dịch vụ chuyên sâu

Chuyên gia tài năng với kiến thức chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực và các ngành công nghiệp cho phép chúng tôi thực sự cung cấp một giải pháp toàn diện cho các khách hàng của chúng tôi – bất kể qui mô, vị trí địa lý và nhu cầu.

Giải pháp đồng nhất

Với khả năng truy cập đến các nguồn lực và tài nguyên trên toàn cầu, đội ngũ nhân viênchuyên nghiệp của chúng tôi kiến trúc nên các phương tiện có thể đáp ứng bất kỳ nhu cầu nào của khách hàng một giải pháp đồng nhất.