Dịch Vụ

Mục tiêu của khách hàng, giải pháp của chúng tôi

Parker Randall Vietnam cung cấp cho khách hàng các dịch vụ trong nhiều lĩnh vực: Kiểm toán, Thuế, Tư vấn tài chính doanh nghiệp và Tư vấn khác. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho khách hàng giúp tạo ra các giải pháp hiệu quả cho các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động tại bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Phương pháp tiếp cận tổng hợp này kết hợp với sự hiểu biết sâu sắc, sự đổi mới, kiến thức kinh doanh và kiến thức chuyên ngành sâu rộng đã, đang và tiếp tục giúp chúng tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chất lượng, sự hiểu biết và tầm nhìn toàn cầu

KIỂM TOÁN

Khả năng cung cấp các dịch vụ tư vấn có giá trị gia tăng của chúng tôi được xây dựng dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về kinh doanh trong phạm vi rộng của các ngành bao gồm: giao nhận, kinh doanh tiêu dùng, năng lượng và tài nguyên, dịch vụ tài chính, sản xuất, bất động sản, xây lắp, phương tiện truyền thông và viễn thông.

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chuỗi dịch vụ của chúng tôi cho phép chúng ta truy cập vào một mạng lưới toàn cầu toàn diện các mối quan hệ doanh nghiệp lớn và chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động bổ sung, chẳng hạn như chuyển dịch cơ cấu, thuế và kế toán. Điều này cho phép cung cấp đến khách hàng của chúng tôi giải pháp duy nhất, liền mạch cho bất cứ vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch.

THUẾ

Chúng tôi cập nhật các luật thuế Việt Nam mới nhất cho khách hàng và tư vấn cho khách hàng về các phương thức hữu hiệu nhất để cơ cấu hoạt động kinh doanh của họ tại Việt Nam và đưa ra các cảnh báo sớm cũng như cách giải quyết các rủi ro có thể phát sinh.

DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÁC

Chúng tôi là hãng thực sự tích hợp dịch vụ chuyên nghiệp, có khả năng cung cấp cho Quý khách hàng các giải pháp được tư vấn cũng như trong tư vấn thuế, tư vấn rủi ro và tư vấn tài chính. Khả năng tư vấn của chúng tôi cho phép khách hàng được hưởng lợi từ dịch vụ đầy đủ của chúng tôi từ đầu vào chiến lược thông qua công nghệ tích hợp và thuê ngoài