DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên quan đến Thuế, bao gồm dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế nhà thầu nước ngoài (FCT) và thuế thu nhập cá nhân. Dịch vụ hỗ trợ bao gồm thủ tục đăng ký thuế, kê khai, hoàn thuế, và quyết toán thuế TNDN

Cung cấp dịch vụ rộng

Bất cứ điều gì công ty của bạn được biết đến nhiều nhất đều nên được đi đến đúng nơi đó, bất kể những khó khăn đảm bảo phù hợp nhất với bạn.

Kiến thức chuyên ngành

Khả năng tập trung vào doanh nghiệp của bạn và cung cấp các giải pháp thuế hiệu quả và thiết thực được nâng cao nhờ kiến ​​thức của chúng tôi về các môi trường kinh doanh cụ thể bao gồm: kinh doanh tiêu dùng; nguồn năng lượng; chế tạo; thương mại; địa ốc; truyền thông & viễn thông.

<> Dịch vụ bao gồm:

Dịch vụ hỗ trợ tuân thủ thuế

– Hỗ trợ tuân thủ quy định thuế

– Dịch vụ hỗ trợ Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT)

Tư vấn thuế

– Hoạch định và tư vấn

– Hỗ trợ làm việc với Cơ quan thuế

Dịch vụ Tư vấn giá thị trường

– Chuẩn bị tờ khai giá trị giao dịch liên kết

– Hoạch định

– Chuẩn bị hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

– Hỗ trợ đàm phán với cơ quan thuế trong các lần thanh tra/kiểm tra về chuyển giá

Dịch vụ Hải quan và Thương mại Quốc tế

– Hoạch định thương mại quốc tế

– Tư vấn tuân thủ Hải quan

– Quản lý tối ưu nguyên vật liệu nhập khẩu (Sản xuất xuất khẩu/ Gia công)

– Rà soát tuân thủ Hải quan của doanh nghiệp

– Soạn thảo và áp dụng quy trình vận hành tiêu chuẩn

– Hỗ trợ kiểm tra sau thông quan và đàm phán

Xem thêm các dịch vụ khác