<> Dịch vụ bao gồm:

Mua bán & Sáp nhập (M&A)

– Thẩm định về Thuế và Tài chính

– Dịch vụ Mua bán và Sáp nhập

– Dịch vụ tái cấu trúc doanh nghiệp

Định giá

– Định giá doanh nghiệp

– Tư vấn cổ phần hóa

Dịch vụ tư vấn khác

– Quản lý rủi ro

– Dịch vụ tư vấn tranh chấp và kiểm tra vi phạm

Xem thêm các dịch vụ khác

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Quan tâm chu đáo

Đội ngũ có kinh nghiệm xử lý các giao dịch rất lớn và phức tạp. Mỗi giao dịch, bất kể quy mô, đều quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi dành sự quan tâm cấp cao cho từng khách hàng, từng khoản đầu tư và mọi mối quan hệ.

Tư vấn độc lập

Sức mạnh của chúng tôi nằm ở khả năng cung cấp lời khuyên độc lập, khách quan cho khách hàng trong khu vực. Độc lập của chúng tôi với các nhà cung cấp nợ và vốn cho phép chúng tôi tránh các xung đột lợi ích vốn có ở một số tổ chức tài chính.

Tiếp cận liền mạch

Chúng tôi có nhiều dịch vụ cho phép chúng tôi truy cập vào một mạng lưới toàn cầu về các mối quan hệ và chuyên môn chính của công ty trong các lĩnh vực thực hành bổ sung, như thuế, tái cấu trúc và kế toán. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp độc đáo, liền mạch cho mọi vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch.