Kiểm toán

Soát xét hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ

Chúng tôi thực hiện soát xét hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ của khách hàng và thực hiện các quy trình cụ thể được xây dựng nhằm đảm bảo rằng các khách hàng đạt được mục tiêu của mình về:

  • Việc kiểm soát và hệ thống kiểm soát tài chính hiệu quả;
  • Báo cáo tài chính đáng tin cậy;
  • Tuân thủ các chính sách và quy trình nội bộ của công ty;
  • Thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ tài sản công ty, tránh các hành vi gian lận.

Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành

Mục đích của việc kiểm toán quyết toán đầu tư dự án hoàn thành là nhằm đưa ra ý kiến độc lập của kiểm toán viên về công tác quyết toán của công trình. Cuộc kiểm toán nhằm kiểm tra và xác nhận các Báo cáo quyết toán của công trình, kiểm tra đánh giá tính pháp lý của việc đầu tư và việc tuân thủ trình tự thủ tục đầu tư xây dựng công trình và tính hợp pháp của các chứng từ gốc, các hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu.

Kiểm toán báo cáo tài chính

Chúng tôi thực hiện các dịch vụ kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) và Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế (ISA) dựa trên phương pháp kiểm toán quốc tế, cùng với sự am hiểu sâu sắc và toàn diện hoạt động kinh doanh của khách hàng. Chúng tôi không chỉ xác nhận số liệu Báo cáo tài chính trung thực và hợp lý xét trên các khía cạnh trọng yếu, một phần quan trọng trong công việc của chúng tôi là tư vấn cho khách hàng về quản trị doanh nghiệp, nêu ra các điểm yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán, đưa ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả trong quản lý khách hàng.

Soát xét thông tin tài chính

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến soát xét các báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính cuối năm. Một cuộc soát xét đem lại sự đảm bảo thấp hơn một cuộc kiểm toán thông thường do các thủ tục soát xét được giới hạn chủ yếu trong việc trao đổi với nhân viên của doanh nghiệp và việc phân tích các dữ liệu tài chính. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng thông tin tài chính, việc soát xét vẫn có thể đem lại mức độ đảm bảo theo yêu cầu và nhất là tiết kiệm được chi phí và thời gian hơn so với việc kiểm toán.

Kiểm tra trên cơ sở các thủ tục được thỏa thuận trước

Đôi khi, doanh nghiệp cần một công ty chuyên nghiệp thực hiện một số thủ tục để đáp ứng các nhu cầu trong kinh doanh hoặc để trợ giúp ban lãnh đạo trong quá trình ra quyết định. Chúng tôi sẽ trao đổi với doanh nghiệp để hiểu rõ những vấn đề, nhu cầu đó và thiết kế các thủ tục cụ thể cần thực hiện. Sau khi thực hiện các thủ tục này, chúng tôi sẽ cung cấp cho ban lãnh đạo báo cáo kết quả của cuộc kiểm tra cùng với các vấn đề mà doanh nghiệp cần quan tâm.

Chuyển đổi báo cáo tài chính theo IFRS

Nhóm Dịch vụ Chuyển đổi báo cáo tài chính sang Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (“IFRS”) của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng với tất cả các vấn đề trong quá trình chuyển đổi báo cáo tài chính sang IFRS.

Xác định và lượng hóa những khác biệt tiềm tàng giữa báo cáo tài chính theo VAS và IFRS.

Tư vấn về hình thức và cách trình bày của các báo cáo tài chính.

Chuyển đổi báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang VND

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển đổi báo cáo từ đồng ngoại tệ sang đồng Việt Nam (VND) tuân thủ theo quy định hiện hành.

Cam kết của chúng tôi với Quý khách hàng


Qui trình, nguồn lực và công cụ kiểm toán đạt tiêu chuẩn cao

Chúng tôi cam kết cung cấp cho Quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Trong môi trường kinh doanh hiện nay luôn có sự hoài nghi và xem xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nhà đầu tư giờ đây mong đợi nhiều hơn vào độ tin cậy, sự giám sát chặt chẽ và bằng chứng rõ ràng của hệ thống kiểm soát nội bộ. Những kỳ vọng của nhà đầu tư thường được đáp ứng bắt đầu bằng báo cáo tài chính với thông tin đầy đủ và chính xác. Chúng tôi sẽ giúp khách hàng đáp ứng sự cần thiết phải minh bạch hơn, cải thiện quản trị doanh nghiệp và các mô hình kinh doanh dựa trên nguyên tắc của phát triển bền vững.

Tính độc lập

Chúng tôi luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định về tính độc lập. Chúng tôi tuyệt đối không thỏa hiệp các vấn đề liên quan đến danh tiếng và tính chính trực của công ty dưới bất kỳ hoàn cảnh hay đối với bất kỳ khách hàng nào. Chúng tôi luôn đảm bảo tính độc lập đối với từng khách hàng cũng như trong mỗi cuộc kiểm toán thực hiện.

Sự hiểu biết sâu sắc ngành nghề kinh doanh

Khả năng cung cấp các dịch vụ tư vấn có giá trị gia tăng của chúng tôi được xây dựng dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về kinh doanh trong phạm vi rộng của các ngành bao gồm: giao nhận, kinh doanh tiêu dùng, năng lượng và tài nguyên, dịch vụ tài chính, sản xuất, bất động sản, xây lắp, phương tiện truyền thông và viễn thông.