Liên hệ

DỊCH VỤ

Bạn đang tìm kiếm thông tin về dịch vụ của chúng tôi? Liên hệ ngay với các lãnh đạo dịch vụ:

  • Chikamura Yasuo (Dịch vụ khách hàng Nhật, Tel: +84 (91) 9780 403)
  • Hwang Dae Yeun (Dịch vụ khách hàng Hàn Quốc, Tel: +84 (90) 3259 462)
  • Phạm Đình Ân (Dịch vụ Tư vấn doanh nghiệp, Tel: +84 (90) 9637 080)
  • Nguyễn Song Toàn (Dịch vụ Kiểm toán, Tel: +84 (90) 855 799)
  • Lê Hồng Minh (Dịch vụ Kiểm toán nội bộ, Tel: +84 (90) 9898 626)
  • Trần Vạn Thọ (Dịch vụ Tư vấn thuế, Tel: +84 (93) 4028 939)
  • Trình Quốc Việt (Dịch vụ khách hàng tại Đà Nẵng, Tel: +84 (90) 5693 638)

ĐÀO TẠO

Tìm kiếm chương trình đào tạo? Một chương trình dành cho mọi đối tượng hay được thiết kế riêng, liên hệ: Trần Vạn Thọ (Lãnh đạo dịch vụ đào tạo)

THÔNG TIN CHUNG

Muốn đề xuất ý kiến? Liên hệ tại: info@prv.com.vn

TUYỂN DỤNG

Mọi thắc mắc liên quan đến tuyển dụng, xin liên hệ Bộ phận Nhân sự tại: hr@prv.com.vn