Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Chiến lược và đổi mới

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ khác nhau gửi các nhà quản lý rủi ro doanh nghiệp, các công ty bảo hiểm, người tự bảo hiểm, nhà bán buôn, môi giới và các công ty tái bảo hiểm. Sử dụng mạng lưới nhân viên toàn cầu, với đội ngũ nhân viên tận tâm, mục tiêu của chúng tôi đơn giản là: bảo vệ tài sản tài chính của Khách hàng bằng việc giảm thiểu mất mát và chi phí. Các phương pháp đổi mới của chúng tôi về việc kiểm soát chi phí của Khách hàng – được xây dựng dựa trên thực tế và xử lý hệ thống quản lý bị rò rỉ – cùng với các công cụ và ghi chép thông tin cao cấp để cung cấp dịch vụ Khách hàng thích hợp và kịp thời. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ khác nhau liên quan đến giải pháp quản lý rủi ro. Chúng tôi bảo vệ các tài sản tài chính của Khách hàng bằng việc giảm thiểu các mất mát và chi phí.

Trọng tâm của công tác điều tra pháp lý là ngăn chặn, phát hiện, điều tra và truy tố hành vi gian lận và các hành vi bất thường. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi với kinh nghiệm về nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm các kế toán viên, kiểm toán viên, chuyên gia dữ liệu, điều tra viên và luật sư đã được đào tạo để thực hiện các giao dịch và mối quan hệ bất thường vốn không thể phát hiện trong quá trình kiểm toán thông thường. Chúng tôi điều tra các hành vi làm phương hại đến cổ đông, xung đột lợi ích giữa Ban Giám đốc và nhân viên, hành vi trộm cắp tiền và tài sản, quản lý dòng vốn tài sản và nguồn vốn,gian lận trong quá trình đấu thầu và cung cấp thông tin sai trong hợp đồng

Chúng tôi hướng tới việc giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn trong việc mua doanh nghiệp bằng cách cung cấp ý kiến chuyên gia về các yếu tố cần thiết để thực hiện hoạt động mua doanh nghiệp thành công trong từng giai đoạn lập kế hoạch, xác định mục tiêu và thực hiện. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng đặt ra chiến lược tiếp cận, định giá và cơ cấu tài chính, sử dụng các đầu mối liên lạc cấp cao của chúng tôi, thương lượng hợp đồng, tư vấn chiến thuật đấu giá, thiết lập khuôn khổ soát xét toàn diện các hoạt động của doanh nghiệp, làm việc với các cơ quan chính phủ, soạn thảo tài liệu và giúp đảm bảo hoàn thành kịp thời.

Phương pháp chung để mở rộng doanh nghiệp đó là việc thực hiện một cuộc mua bán có chiến lược hoặc sáp nhập cùng với một doanh nghiệp khác. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm thẩm định tài chính, thuế, pháp lý, thị trường và hoạt động, tiếp cận thị trường vốn và định giá, đàm phán và cơ cấu giao dịch. Chúng tôi tiến hành soát xét tình hình tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp, cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ bên bán hoặc bên mua đặt trong bối cảnh của một giao dịch M&A. Khách hàng của chúng tôi bao gồm các doanh nghiệp thương mại trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư tư nhân. Chúng tôi cũng có thể trợ giúp Quý khách hàng nhận diện và quản lý các rủi ro và chi phí thuế phát sinh trước và sau quá trình mua bán, sát nhập, tổ chức lại doanh nghiệp.

Dịch vụ tái cấu trúc của chúng tôi cung cấp cho các bên tham gia thông tin liên quan đến các hoạt động tái cấu trúc khác nhau, và thực hiện các hành động trên danh nghĩa các bên tham gia. Bên cạnh đó, chúng tôi chỉ định quyền bỏ phiếu và chấp thuận cho các bên tham gia trong các cuộc họp cổ đông hoặc kêu gọi sự chấp thuận.

Chúng tôi có trình độ và kinh nghiệm để phân tích tất cả các nhân tố cần thiết cho việc xác định giá trị doanh nghiệp. Chúng tôi tổng hợp những tiêu chuẩn pháp lý và tài chính để xác định giá trị của một doanh nghiệp, bao gồm cả bản chất, lịch sử và triển vọng kinh tế của doanh nghiệp đó.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn cổ phần hóa cho các doanh nghiệp tư nhân cũng như các Công ty thuộc sở hữu Nhà nước. Chúng tôi làm việc cùng với Khách hàng xuyên suốt toàn bộ quá trình cổ phần hóa để đảm bảo quá trình chuyển đổi này diễn ra thuận lợi cho khách hàng chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân sang Công ty cổ phần. Các chuyên viên của chúng tôi luôn tìm kiếm các giải pháp mới để giải quyết các vấn đề phức tạp của Khách hàng. Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cùng với đội ngũ nhân sự có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn cổ phần hóa.

Sự quan tâm cá nhân

Nhóm thực hiện có kinh nghiệm trong việc xử lý giao dịch rất lớn và phức tạp. Mỗi nghiệp vụ, bất kể kích thước, là quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cung cấp nhân sự cao cấp quan tâm đến mỗi khách hàng, đầu tư, và mọi mối quan hệ.

Tư vấn độc lập

Sức mạnh của chúng tôi là khả năng cung cấp dịch vụ độc lập, tư vấn khách quan cho các khách hàng trên khắp khu vực. Độc lập của chúng tôi từ nhà cung cấp dịch vụ nợ và vốn chủ sở hữu cho phép chúng tôi để tránh những xung đột lợi ích vốn có trong một số tổ chức tài chính.

Phương pháp tiếp cận liền mạch

Chuỗi dịch vụ của chúng tôi cho phép chúng ta truy cập vào một mạng lưới toàn cầu toàn diện các mối quan hệ doanh nghiệp lớn và chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động bổ sung, chẳng hạn như chuyển dịch cơ cấu, thuế và kế toán. Điều này cho phép cung cấp đến khách hàng của chúng tôi giải pháp duy nhất, liền mạch cho bất cứ vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch.