Customs Alert November 2018

“The case whereby raw materials imported for Export processing purpose whilst the finished goods are requested to be delivered to local Company by foreign buyer (on spot export-import) is not subject to import duty exemption. In this case, if the processing company which benefited from duty exemption in the past shall be liable for exempted amount plus late payment interest and administrative penalty”.

—-

“Trường hợp DN nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sau đó bán sản phẩm được sản xuất từ NVL nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho DN khác tại Việt Nam (xuất khẩu sản phẩm theo loại hình xuất khẩu tại chỗ) thì không được miễn thuế theo quy định. Với trường hợp này, nếu DN đã được miễn thuế nhập khẩu đối với NVL nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu thì cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế, tính tiền chậm nộp và xử lý phạt vi phạm hành chính theo quy định.”

To receive our Alerts and other publications, please download here: Customs alert Nov 2018